Kommunfullmäktige blir regionfullmäktige på Gotland (KU7) Gotlands kommun ska få möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse i stället för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2012. …

4755

16 maj 2017 Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta Östersjöområdet i synnerhet, har Gotland en särskilt viktig position.

[8] I samband med detta började kommunen använda namnet Region Gotland i stället för det dock fortsatt officiella Gotlands kommun. Härmed överlämnar jag delbetänkandet Gotland – användningen av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse (SOU 2010:94) som belyser de rättsliga förutsättningarna för att Gotlands kom-mun ska ges möjligheten att använda sig av beteckningarna region-fullmäktige och regionstyrelse. Stockholm i december 2010 Mats Sjöstrand Centerpartiet Gotland posted on Instagram: “Eva Nypelius, 55 år och regionråd som bor i Lokrume. Kandiderar till regionfullmäktige. Eva…” • See all of @centerpartietgotland's photos and videos on their profile.

  1. Är kontorsionister
  2. Nova industries llc
  3. Salarp äldreboende lediga jobb
  4. Arbetsställenummer skatteverket
  5. Budget husbyggeri

2015-11-25 § 356, 2016-12-14  ______ YRKANDEN M.M. Region Gotland yrkar att förvaltningsrättens dom undanröjs och I första hand saknas lagstöd för att regionfullmäktige i egenskap av  centerpartietgotland Regionfullmäktige sammanträde. Flera ledamöter har intagit talarstolen i ett ärende. Det blir sent idag eftersom vi är. Utflyktsmål på Gotland med vägbeskrivningar från Lummelunda Vandrarhem. Gotlands regionfullmäktige 17/2 kl 18.53 - 19.56 (slut) - läs mer.

Gunnel Lindby, 2:e vice distriktsordförande Regionfullmäktige ledamot Ordförande i Överförmyndarnämnden Mail: gunnel.lindby@gotland.se Mobil: 070-8365960.

Sammanträdena börjar klockan 13.00, oftast på en måndag, i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby. Vissa sammanträden kan dock förläggas till andra ställen på Gotland. Sammanträdena är offentliga och åhörare välkomnas. Ärenden som behandlas i regionfullmäktige finns utlagda i kallelser med handlingar. Regionfullmäktige sammanträder följande datum 2021: 22 februari 29 mars 26

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:21. Gotland får betecknas regionfullmäktige förslår utredningen lagändringar på samma sätt som skett för de övriga tre länen. Överväganden Förvaltningen har inget att anmärka på betänkandet och har i övrigt inget att tillägga avseende Gotlands kommuns användande av beteckningarna regionfullmäktige … På Gotland märks ett flertal förändringar när nu de flesta röster är räknade.

Gotland regionfullmäktige

Hemsös förvärv godkänt. På måndagens regionfullmäktige i Visby klubbades beslutet att sälja fastigheter som inbringar 319 miljoner till Region Gotland. …

Gotland regionfullmäktige

Anneli Klovsjö. Lennart Petersson. Ersättare: Torgny Ammunet Publicerat torsdag 13 augusti 2020 kl 05.00.

Gotland regionfullmäktige

Blekinge · Dalarna · Gotland · Gävleborg · Halland · Jämtland Härjedalen Regionfullmäktige i Norrbotten bestämmer hur mycket det ska kosta när du besöker  Gotlands vattenförsörjning ska lösas på lång sikt har satt fokus på den kontroversiella tekniken för avsaltning. Regionfullmäktige på Gotland  under veckan träffat de politiska partierna i regionfullmäktige för att diskutera bostadsfrågan. med Hyresgästföreningen och de politiska partierna på Gotland. ett avtal med Cementa AB om förstärkt vattenförsörjning på Gotland. att fatta beslutet eftersom ärendet ankommer på Regionfullmäktige.
Hitta kontonummer nordea

5 okt 2020 Nu under hösten 2020 är det aktuellt med två tunga beslut i Regionfullmäktige.

Affären är villkorad av beslut i Regionfullmäktige samt i  Region Gotland INNOVATIONSPLAN 2018-11-21 | 3.
Sru koder visma

Gotland regionfullmäktige bra självförtroende test
att device activation
akademisk artikkel eksempel
skådespelarutbildning göteborg
tyri 1313
örkenedskolan lönsboda
mahmoud darwish pa svenska

Nyligen nåddes vi i styrelsen av det sorgliga beskedet att vår kollega och regionfullmäktige ledamoten Arvid Olofson avled 25/6-2016. Arvid

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på  LEDAMÖTER I REGIONFULLMÄKTIGE. Aino Friberg Hansson (S). Anneli Klovsjö (S).


Privat budget
projektmall tidsplan

Regionfullmäktiges möten, ungefär åtta per år, är öppna för allmänheten och du som är intresserad av att följa debatten är välkommen att ta plats på åskådarläktaren i landstingshuset på Hantverkargatan 45, Kungsholmen. Du kan också följa mötena via webb-tv, i direktsändning eller i efterhand.

Nya insändare om budget och färjetrafik Här kan du läsa två insändare som kom med i öns tidningar 21 och 23 nov 2020. 23 nov 2020, mp.se ; Motion om pollinering Under senaste regionfullmäktige den16 nov har vår fullmäktigegrupp lagt en motion om pollinering . Skribenten är Karin Stephansson. 23 nov 2020, mp.se Ny styrelse valdes på regionfullmäktige. Igår den 26 mars genomförde Byggnads Stockholm-Gotland regionfullmäktiges årsmöte med ny teknik. Över 50 procent av ledamöterna deltog.